Medycyna pracy

Medycyna pracy

VivaMed

Zgodnie z postanowieniami art. 229 Kodeksu pracy i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. O służbie medycyny pracy każdy Pracodawca zobowiązany jest do wypełniania obowiązków wynikających z profilaktycznej opieki nad pracownikami i kandydatami na pracowników. W tym celu powinien zawrzeć umowę z wybraną placówką medyczną. VIVAMED wychodząc naprzeciw oczekiwaniom prawnym oferuje pomoc w wywiązaniu się z powyższego obowiązku poprzez przeprowadzanie:

  • profilaktycznych badań wstępnych;
  • profilaktycznych badań okresowych; 
  • profilaktycznych badań kontrolnych;
  • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Jesteśmy przekonani, że dobra opieka medyczna i sprawnie przeprowadzone badania profilaktyczne nie tylko chronią zdrowie Pracowników, a także budują w ich oczach szacunek Pracodawcy. Badanie profilaktyczne Medycyny Pracy są badaniami Pracownika pod kątem jego indywidualnych predyspozycji do pracy na określonym stanowisku w określonych warunkach, z uwzględnieniem czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy i wpływających na stan zdrowia Pracownika.

Lekarze Medycyny Pracy wykonują badania na podstawie oryginału skierowania wydanego przez Pracodawcę. Jest to dokument przechowywany w dokumentacji medycznej pacjenta, informuje on o narażeniach i czynnikach szkodliwych, występujących na stanowisku pracy.

Pacjencie - przychodząc na wizytę nie zapomnij o skierowaniu, bez niego konsultacja nie może zostać przeprowadzona. Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno:

  • być czytelne;
  • zawierać wszystkie niezbędne informacje o stanowisku pracy (za kompletny wykaz narażeń i czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku odpowiada Pracodawca);
  • być opatrzone wymaganymi pieczątkami (pieczęć firmy z REGONEM);
  • być podpisane przez osobę upoważnioną do wystawienia skierowania (specjalista BHP lub osoba znająca środowisko pracy, np. kierownik danego działu);
  • być wypełnione w języku polskim, włącznie z nazwą stanowiska pracy.

To Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść tego dokumentu. Skierowanie może stanowić ważny dokument w postępowaniu prawnym w szczególności w przypadku gdy Pracownik zapadnie na chorobę zawodową.

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi ofertami.

Napisz do nas:

Dziękujemy.

Twoja wiadomość została wysłana.

Unia Europejska
Portal Pacjenta