Strefa pacjenta

Dokumentacja medyczna

VivaMed

Dokumentacja medyczna pacjenta jest własnością podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń zdrowotnych. Może się zdarzyć, że potrzebować będziemy dostępu do dokumentacji medycznej, dlatego warto wiedzieć na jakich zasadach jest ona przechowywana i udostępniana pacjentom.

Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Obowiązki przychodni

Obowiązkiem NZOZ VIVAMED jest udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi na każde jego żądanie – zagwarantowane jest to w ustawie o prawach pacjenta. Dane zawarte w dokumentacji medycznej podlegają ochronie określonej w ww. ustawie oraz w przepisach odrębnych. W celu dostępu do dokumentacji medycznej należy zwrócić się pisemnie do kierownika placówki który ma obowiązek udostępnić ją uprawnionemu wnioskodawcy.

VivaMed

Obowiązki pacjenta

Pacjent powinien wyznaczyć osobę upoważnioną do wglądu w swoją dokumentację medyczną. Osobą upoważnioną może być członek rodziny – siostra, brat, rodzic, wnuki, dalsza rodzina bądź przyjaciel czy sąsiad. Powyższe znacznie ułatwi odbiór dokumentacji medycznej przez upoważnioną osobę w sytuacji jeśli pacjent jest chory, a jego stan zdrowia nie pozwala na osobistą wizytę w NZOZ VIVAMED. Dokumentacja pacjenta jest objęta tajemnicą lekarską i nieuprawniona osoba nie ma prawa do niej zaglądać. Osoba uprawniona powinna dysponować pisemnym upoważnieniem chorego do wglądu w dokumentację – poniżej zamieszczamy oświadczenie do pobrania, może być ono złożone w każdym momencie w rejestracji przychodni. W przeciwnym wypadku może się okazać, że po śmierci pacjenta jedynym sposobem na uzyskanie wglądu do dokumentacji jest uzyskanie nakazu sądowego. 

VivaMed

Kto ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta? Vivamed

VivaMed

W jaki sposób uzyskać dostęp do dokumentacji? Vivamed

VivaMed

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej. Vivamed

VivaMed

Rozróżnienie pojęć wyciąg, odpis i kopia. Vivamed

VivaMed

Jak długo przechowuje się dokumentację medyczną? Vivamed

VivaMed

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi ofertami.

Napisz do nas:

Dziękujemy.

Twoja wiadomość została wysłana.

Unia Europejska
Portal Pacjenta