Poradnie

Medycyna sportowa

VivaMed

Każdy zgłaszający się Pacjent do poradni medycyny sportowej musi przejść procedurę badań wymaganych przepisami prawa.
Prosimy pamiętać, iż badania te wykonywane są w trosce o bezpieczeństwo osób uprawiających zarówno amatorsko jak i zawodowo wszystkie dyscypliny sportowe.

Celem badań sportowo-lekarskich jest ustalenie, czy badany może uprawiać daną dyscyplinę sportu i w jakim stopniu, wykrycie ewentualnych niekorzystnych następstw zdrowotnych zachodzących w organizmie w czasie uprawiania określonej dyscypliny sportu. Lekarz sportowy zajmuje się człowiekiem zdrowym i chorym aktywnym ruchowo we wszystkich okresach życia.

Orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydaje się po przeprowadzeniu badań

  • wstępnych – wykonywanych przed rozpoczęciem uprawiania danej dyscypliny sportowej  kończących się wydaniem orzeczenia o zdolności do uprawiania określonej dyscypliny sportu;
  • okresowych – służących ocenie wpływu treningu na organizm sportowca. Wykonywane są w sytuacji ubiegania się o wydanie orzeczenia o zdolności do dalszego uprawiania określonej dyscypliny sportu. Okresowe badania sportowo-lekarskie należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy bez względu na wiek;
  • kontrolnych – wykonywane u pacjentów, którzy podczas uprawiania danego sportu doznali urazów, w tym urazu głowy, zmian przeciążeniowych, utraty przytomności, porażki przez nokaut lub, gdy przebyta inna choroba uniemożliwia uczestniczenie w zajęciach sportowych lub zawodach sportowych po przebyciu poważnej choroby, pobycie w szpitalu, kontuzji.

Badanie i orzeczenie jest udokumentowane w wydanej dla Pacjenta karcie zdrowia sportowca  lub książeczce zdrowia sportowca, wydanej przez Polski Związek Sportowy. Zawodnik, który nie zgadza się z treścią orzeczenia, może wystąpić w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania. Badanie przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zakres obowiązujących badań określają przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia - z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz przez zawodników pomiedzy 21 a 23 rokiem życia (Dz.U. z 2011r. Nr 88, poz. 500 z dnia 28 kwietnia 2011r.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego ( Dz.U. z 2011r. Nr 88, poz. 502).

NEWSLETTER

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco z naszymi ofertami.

Napisz do nas:

Dziękujemy.

Twoja wiadomość została wysłana.

Unia Europejska
Portal Pacjenta